INTEGRITETSPOLICY

 

Enligt information av  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), vi informerar dig om det:

 

Women-fashion.se  värnar om att skydda våra användares personliga integritet. Vi har därför utformat denna integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, lämnar ut, överför och sparar information, inklusive dina personuppgifter, vid din användning av vår webbplats women-fashion.se.

 

Med personuppgifter avses enligt personuppgiftslagen all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Women-fashion.se är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna Integritetspolicy.

 

Genom att registrera ett användarkonto på Webbplatsen och genom att använda Tjänsten för Vid registrering av användarkonto

att göra köp accepterar du villkoren i denna Integritetspolicy och ger ditt uttryckliga samtycke till behandlingen av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan.

 

 

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER OCH ANNAN INFORMATION VI SAMLAR IN
  • Vid registrering av användarkonto
   När du registrerar ett användarkonto sparar vi information om ditt för- och efternamn, postnummer samt din e-postadress.

 

 • Betalningsinformation
  Vi använder oss av Klarna som betalningspartner och de ger våra kunder möjligheten att betala på flera sätt. Oavsett på vilket sätt du väljer att betala tillhandahålls och skyddas dina uppgifter av Klarna.

Här kan du läsa mer om Klarnas hantering av personuppgifter :här

 

 • Leveransinformation
  Vi använder oss av Postnord som leveranspartner .skyddas dina uppgifter av Postnord.Här kan du läsa mer om Postnord hantering av personuppgifter : här

 

 • Ovriga
  vi sparar information om ditt för- och efternamn, postnummer samt din e-postadress, köphistorik, beställningshistorik, kundnummer.

 

 

 

 1. VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?
 • Betallösningar (Klarna)
 • Transportbolag (Postnord)
 • Marknadsföring
 • T-tjänster

 

 

 1. OVRIGA
  Om du har några frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter eller denna Integritetspolicy vänligen kontakta oss på följande e-postadress: kontakt@women-fashion.se.

 

 

Här kan du läsa mer personuppgiftslagen:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/